Aktualności

29 maja 2018 07:34 | Aktualności

Sukces młodych geografów w XII Powiatowym Konkursie Geograficznym ,,Odkryj Europę’’

W dniu14 maja 2018 roku w Gimnazjum nr 1 w Jaśle odbył się XII Powiatowy Konkurs Geograficzny pod hasłem ,,Odkryj Europę". Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych, wspieranie uzdolnień uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

    Konkurs miał formę pisemną i trwał 60 minut. W konkursie wzięło udział 67 uczniów  z 13 szkół powiatu jasielskiego. Uczniowie musieli rozwiązać 19 zadań otwartych  dotyczących środowiska geograficznego Europy, podziału politycznego, problemów ludnościowych i osadnictwa oraz zróżnicowania językowego i religijnego ludności, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego i gospodarki Holandii i Portugalii, za które mogli uzyskać 105 pkt. Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoliła im na lepsze poznanie kontynentu europejskiego i porównanie swoich wiadomości i umiejętności z wiadomościami i umiejętnościami rówieśników.

    W konkursie wzięło udział 6 uczniów naszego gimnazjum: Paulina Niezgoda  z kl. III oraz Marlena Nocek, Julia Nowak, Jakub Madejczyk, Jakub Lis i Radosław Reczek z kl. II.  Opiekunem uczniów była pani mgr Alicja Bochnia -Tomasik. Uczniowie ci po raz kolejny wykazali się ogromną wiedzą, o czym świadczą wysokie miejsca w klasyfikacji.

Tytuł laureata uzyskała Paulina Niezgoda, zajmując ex aequo III miejsce.

Tytuł finalisty  uzyskał Jakub Madejczyk, zajmując ex aequo IV miejsce i Marlena Nocek,  zajmując ex aequo V miejsce. 

    Konkurs ten decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty może być wpisany na świadectwie a  nagrodzeni uczniowie uzyskują dodatkowe preferencyjne punkty przydatne w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłym roku. Więcej na temat konkursu i laureatów na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

.

                                                                                Alicja Bochnia-Tomasik

 

http://www.gim1jaslo.edu.pl/

 

paulina_niezgoda__iii_miejsce_w_powiatowym_konkursie_geograficznym.jpg

 

jakub_madejczyk__iv_miejsce_w_powiatowym_konkursie_geograficznym.jpg

 

marlena_nocek__v_miejsce_w_powiatowym_konkursie_geograficznym.jpg

 

alicja_bochniatomasik_powiatowy_konkurs_geograficzny.jpg

Przeczytano: 147 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: