Kadra

Alicja Bochnia - Tomasik

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Barbara Doktór

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Elżbieta Dziedzic

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

ks. Waldemar Krzeszowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

Magdalena Maculak

Funkcja: Pedagog

Nauczyciel dyplomowany

Tadeusz Maculak

Funkcja: Dyrekcja

Nauczyciel dyplomowany

Iwona Mikoś

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Paja

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Urszula Szczyrba

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Marta Szutkowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany

Maria Zima

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

Nauczyciel dyplomowany

Edyta Żyguła - Matysik

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel dyplomowany

Janina Barzyk

Funkcja: Pracownik obsługi

Renata Maczuga

Funkcja: Pracownik obsługi

Andrzej Rakoczy

Funkcja: Pracownik obsługi