Rada Rodziców

 

Rada Rodziców 

 

Pani Ewa Mikoś

przewodnicząca

 

Pani Katarzyna Woch

z-ca przewodniczącej